Fórum | RSS | [cz] [en]
GPS and geocaching tools 4 pc & ppc

GCzII Tool

Definice se zapisují do souboru usermaps.txt, který se nachází ve složce s GCzII Toolem a musí být uložen v kódování UTF-8.
Na každý řádek náleží jeden mapový server.

Formát definic:
"{jméno}" {max zoom} {formát obrázků} {typ souřadnic} {http adresa} [ref:{http referer}]

{...} - proměnná, [...] - volitelné (dodržovat pořadí)


{jméno} - jméno mapy

{max zoom} - maximální zoom mapy (nejvyšší je 18, nejnižší 8)

{formát obrázků} - jpg, png

{typ souřadnic} - xyz (souřadnice google/openstreetmap - x,y a zoom), quad (bing maps quadkey - viz zde)

{http adresa} - (*) pro xyz souřadnice musí obsahovat {0} - x, {1} - y, {2} - zoom; pro quad souřadnice musí obsahovat {0} - quadkey

{http referer} - (*) některé servery ho můžou vyžadovat, jinak vrátí 403 error


*POZOR: PODPOROVÁN JE JEN HTTP PROTOKOL (ne ftp)