Fórum | RSS | [cz] [en]
GPS and geocaching tools 4 pc & ppc

GCzII Downloader

Pozor! Pro správnou funkčnost musíte mít Geocaching.com přepnutý do angličtiny!

Inventář

Ve výchozím nastavení program stahuje i inventáře ke keškám. Pokud keška obsahuje nějaké položky v inventáři, program musí otevřít pro každou z těchto položek další stránku, ze které zjistí data. Pokud inventář v GCzII nepoužíváte, zrušte v nastavení zaškrnutní pole Stahovat inventář a tím zrychlíte stahování celého seznamu.

Logy

V případě, že chcete stáhnout kešky co nejrychleji, nastavte počet stahovaných logů na nejvíce 25. Když jich chcete víc, program se musí připojit na další stránku, ze které teprve všechny logy přečte. V případě, že chcete stahovat všechny logy pro kešku, nastavte hodnotu na -1.

Statické mapy

Pro mapu k listingu si můžete nadefinovat vlastní typy map. Mapy k waypointům jsou v GCzII pevně dané, takže je třeba pouze nastavit stejné zoomy jako v GCzII (Menu-Option-Static map settings).

Statické mapy - Stahování

Nastavené druhy map, případně stahování map si hodně zvažte! Mapy se stahují pomocí Google StaticMaps API, na které platí jistá omezení. To nejzásadnější je, že nelze během 24 hodin stáhnout více než 1000 unikátních map. Podle mých zkušeností toto číslo může být i mnohem nižší. Navíc toto API také nemá rádo stahování velkého počtu map najednou a v tom případě vrací chybu 403. S těmito limity nic nenadělám a musíte si je proto hlídat sami.
Pokud stahujete jen pár keší, můžete bez obav nastavit i stahování map pro waypointy. Pro větší počty kešek mapy pro waypointy stahovat nedoporučuji. Při počtech nad cca 40 kešek už většinou nastávají potíže i se stahováním map pro listing.

Počítat vzdálenost k

V případě, že chcete mít v seznamu keší i vzdálenost a kompas ukazující směr od určitého místa, můžete vyplnit toto pole.

Proxy server

Proxy by se mělo nastavovat automaticky podle systémového nastavení. V případě, že vám nevyhovuje, můžete zkusit nastavit program i přes tuto volbu. Bohužel ji nemám jak otestovat a nejsem si vůbec jistý, zda funguje korektně. :(

Kontrola aktualizací

Když necháte toto pole zaškrté, program při každém spuštění zkontroluje, zda není dostupná nová verze a nové definice pro geocaching.
V případě dostupnosti nové verze nabídne odkaz k jejímu stažení. V případě, že narazí na nové definice, automaticky si je stáhne a aktualizuje. Definice slouží k rozpoznávání informací na geocaching.com, takže v případě změn na webu geocachingu není třeba instalovat novou verzi, ale postačí jen aktuální definice.